บริษัท เดอะเบส ออโต้ จำกัด
โทร 061-748-1888
  • th

ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR)


ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR)

ประตูอัตโนมัติ (Auto door)

ประตูอัตโนมัติ (Auto door) คือ การใช้ มอเตอร์ มาควบคุมการ เปิด - ปิด ของบานประตูกระจก นั่นเอง ซึ่ง ตัวมอเตอร์ นั้นจะมีแรงในควบคุมการเปิด-ปิด ของ บานประตูกระจก ที่มีน้ำหนักแตกต่าง กันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด รุ่นมอเตอร์ นั้นๆ สิ่งที่เราจะต้องพิจารณา คำนวน ก่อนการเลือกซื้อ และ ติดตั้ง เพื่อใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิ์ภาพ นั้นก็คือ การเลือกขนาด มอเตอร์ ประตูอัตโนมัติ (Auto door) ให้มีความสมดุล กับขนาด ของบานประตูกระจก โดยเราคำนวนจาก ความยาว ความกว้าง ความหนา ของบานกระจก เราก็จะได้ น้ำหนัก บานประตูกระจก แล้วมาเทียบกับมอเตอร์ เพื่อเลือกรุ่นมอเตอร์ ประตูอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับ กำลัง หรือ แรง ของ มอเตอร์ เพื่อการ ใช้งาน ที่คุ่มค่า กับเงินที่ใช้ลงทุนไปครับ อีกข่้อครับ จุด หรือ สถานที่ที่เราจะติดตั้ง มอเตอร์ ประตูอัตโนมัติ (Auto door) ต้องมีโครงสร้างเพื่อใช้ยึดรางประตูอัตโนมัติ ที่แข็งแรง มาตรฐาน เพราะ มอเตอร์ ประตูอัตโนมัติ Auto door automatic gate นั้น มีการวิ่ง หรือ เลื่อน บานประตูกระจก ตลอดเวลาของการใช้งาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น มีคนวิ่งชนบานประตู บานประตูกระจกหนักเกินไป ถ้าจุดที่ติดตั้ง หรือ โครงสร้าง ที่เราทำไว้สำหรับ ติดตั้ง ประตูอัตโนมัติ ไม่แข็งพอ อาจเป็นต้นเหตุของการบานกระจกหล่น หรือ โครงสร้างพังลง มาทับคนและ อาจเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้

ประตูอัตโนมัติ (Auto door) แบ่งกลุ่มของสินค้าได้ดังนี้